„Én vagyok a fényes hajnalcsillag”

Tatai Reformatus templom - 2011 - cikk   Reformátusok Lapja LV. évfolyam, 1. szám

Ezt üzente Jézus a Jelenések könyvén keresztül (Jel 22,16).

Ennek az Igének az alapján hirdette Isten Igéjét január 2-án Máté László esperes a tatai református templomban. Csendes, belső gyülekezeti hálaadó ünnepség volt. Befejeződött a templom külső felújításának az első szakasza: a toronysisak újjászületett.A templom 1783–1786 között, a türelmi rendeletet követően épült. A tornya 1792-ben lett kész. Legutóbbi külső felújítása 1991-ben, a  templom belsejének a teljes felújítása 2001 és 2008 között történt.A gyülekezet úgy gondolta, hogy néhány év erőgyűjtés után a templom külső megújításával folytatja a renoválási munkákat. 2009 nyarán vettük észre, hogy a torony gombjába beköltözött egy vércsepár. Annak rendje szerint kiköltötte és felnevelte három fiókáját. A toronygomb felső részén ugyanis jó két öklömnyi lyuk tátongott. A környezet-és  madárbarátok ijesztgettek bennünket: a vércse védett madár! De szerencsére költöző madár: 2009 őszén családostól útra keltek, és 2010 tavaszán nem jöttek vissza.

Az egyházközség presbitériuma több ülésen foglalkozott a teendőkkel. Végül hét árajánlatból kiválasztotta Ócsai Sándor ráckevei mester ajánlatát. A referenciák megtekinthetők a www.templomtorony.hu honlapon, illetve a tataiak a valóságban is szerezhettek benyomásokat: a tatai Szent Kereszt plébániatemplom két teljesen felújított tornyán.A szükséges tervek és engedélyek birtokában 2010. október 6-án óriásdaru talpalt le a torony mellett, és nem egész fél óra alatt a teljes toronysisakot (11 méter) leemelte a templom melletti parkolóba. A gép műszere mutatta: a torony súlya 8,5 tonna. A lemezborítás megbontásakor vált láthatóvá: ha nem is a 24. órában, de a 22-23-dikban kezdődött el a felújítás. A csillag szárának töve teljesen elrozsdásodott: „lötyögött” a császárfán, csoda, hogy egy erősebb szél el nem sodorta.

Amikor le akarták emelni a torony gombját, a mester kezében két részre esett. A talpszelemen a kétharmad részéig korhadt volt. A deszkaborítás egésze cserére szorult. A gerendaváz fele korhadt, gomba-és rovarkárosodott volt. A kupolánál volt olyan, eredetileg 40 centi széles gerenda, amelyből már csak 20 centi volt meg. Fölötte a lemezborítás „önhordó” szerkezetként lógott a levegőben...A gerendázat beteg részét kicserélték. Az új deszkaborítást horganyzottszögekkel rögzítették. A torony történetében először került rá vörösrézborítás. Csúcsdísze ugyanúgy rézlemezből készült, aranyfüstlemez borítással. 2010. december 21-én visszatért „régi ismerősünk”, az óriásdaru. A cserélt anyagok következtében csaknem 11 tonnát kellett a helyére emelni. Rövid áhítattal kezdődött a munka. A himnusz éneklésekor sokak szemében könny csillogott: pedig nem is volt olyan hideg...

Tata városa ötmillió forinttal támogatta a helyreállítást: ez a kifizetett összegnek csaknem egyharmada. A többit a gyülekezet tagjai adakozták. Négyszázezer, háromszázezer, kétszázötvenezer forinttól lefelé, több mint négyszáz adakozó jóvoltából minden kifizetés határidőre megtörtént.A végösszegben minden nem is szerepelt. A D’Erik Hungária Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Kft. az ácsmunkák javítása idején folyamatosan biztosította a technikai, kamerás-riasztórendszeres őrzést. Egyetlen riasztás történt az első héten: a kamera a közeli hársfán mozgást érzékelt, riasztott. Perceken belül két gépkocsival nyo l c   em ber  érkezett, és leleplezték a „tettest” egy nagyobb testű macska „személyében”. A rézborítás megkezdésétől fogva éjszakánként élőerős őrizetet biztosított a biztonsági cég. Ha kellett még néhány ácskapocs, másnapra ott volt. Ha esztergályos munkára volt szükség, reggel mehettünk érte. Ha valaki úgy gondolta, hogy egy tál palacsinta biztosan jól jönne a mestereknek, hozta.

Két ízben is tizenkét-tizenöt segítő tett rendet az udvaron.Karácsony után –szólt az igehirdetés –a csillagnak különös jelentősége van. Az első ígéret Bálám szaván keresztül érkezett: „Csillag származik Jákóbból...” (4Móz 24,17). A napkeleti bölcseket ugyanúgy csillag vezette ahhoz (Mt 2,1–12), aki a Jelenések könyvében így mutatta be magát: „Én vagyok (...) a fényes hajnalcsillag.”(Jel 22,16)A református templomok tornyán a csillag mindig Jézusra emlékeztet, és hozzá hív!

mm

Jelen írás a Reformátusok Lapja LV. évfolyamának 1. számában jelent meg 2011. január 9. napján.