A vállizületet alkotó egyik csont a kettős „S” alakot mutató kulcscsont latinul clavicula. Az összes törés kb. 10-15% kitevő kulcscsonttörést, a felső végtagra, vállra való esések, gyakran kerékpározás, görkorcso- lyázás következtében szenvedi el a sérült.

Speciális formája a születés során elszenvedett törés.
Minél kisebb a gyermek, a relatív vastag csonthártya kisebb-nagyobb részben egyben marad, nem szakad el és így stabilizál, úgynevezett zöldgally-törések alakulhatnak ki. A kulcscsonttörések remodellaciós képessége nagyon jó. A kisebb 10-12 évesnél fiatalabb gyermekek ese- tében a törés gyógyulása után visszamaradt rövidülés szöglettörés a további növekedés során ismét visszanyeri a kettős „S” alakját. A nagyobb gyermekek esetében már nincs annyi idő és növekedési kapacitás, amivel deformitások teljesek megszűnnének.

Ritka szövődmény a nyílt törés, vagy a kulcscsont alatt futó erek és idegek sérülése.

Tünetei: A váll illetve a kulcscsont környéki fájdalom, a duzzanat a kulcscsont feletti lágyrész árok kitöltöttsége.

Elsőssegély: A váll nyugalomba helyezése a sérült az egészséges végtagjával rögzíti a sérült végtagot. Háromszegletű kendővel a kar, a könyök megtámasztása, felkötése.

Diagnózishoz a rtg. vizsgálattal jutunk, tehát minden vállsérültet orvoshoz, gyermek- traumatológiai centrumba kell szállítani.

Kezelése: a törés helyretétele illetve rögzítése a cél. A hely- retétel pontosságára minél kisebb a gyermek - a fent leírt remodellatiós folyamat miatt – annál kevésbé törekszünk. Nagy gyermekek esetében a jelentős szöglettörést és rövidü- lést a teljes vállfunkció és nem utolsó sorban esztétikai meg- fontolások miatt meg kell szüntetni. A rögzítés minden korban nagyon fontos, mert a fájdalomcsillapításának ez az alapja.

A végtag nyugalomba helyezése háromszögletű ken- dővel történő felkötése, a kar súlyának, húzásának átvétele kiemelendő. A vállak széthúzása a lapockák zárása a „hátizsák vagy 8” kötéssel oldható meg. Ezzel a módszerrel csökkentjük az összecsúszást és a szöglettörést.


Nagyobb gyermekek, fiatal felnőttek elmozdulással já- ró töréseinek kezelése az utóbbi években megválto- zott. A korábban elvégezhető feltárásos műtét során lemezzel és csavarokkal végeztünk rögzítést.
Ez a módszer a gyakran kiszélesedő hegek és a na- gyobb kockázat miatt csak extrém elmozdulás, nyílt törés, nem gyógyuló törés esetén jött szóba.

Az új módszer minimál invazív, nagyon kis feltárást igényel és kevés szövődmény lehetősége van. A csont belső üregébe titán elasztikus velőűrszeget vezetünk, mely belülről támasztja meg a csontot és így stabili- zálja azt. Ez az új módszer azonnal mozgás stabili- tást és a korai teljes funkció visszanyerését eredmé- nyezi.